Contact Tel. 0-2727-3983-5 Fax. 0-2377-1232 , 02-379-3924

ID LINE: annnida2558

Recommend Print

โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ และการเตรียมความพร้อมการสอบ Project Management Professional (PMP)” รุ่นที่ 3

[วันศุกร์, 29 กันยายน 2560 04:32]

 โครงการอบรมหลักสูตร
“การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพและการเตรียมความพร้อมการสอบ
Project Management Professional (PMP)” 

รุ่นที่ 3 (40 ชั่วโมง) (อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.)
อบรม 17, 24 กุมภาพันธ์ และ 3, 10, 17 มีนาคม 2561 (รวม 5 วัน) 

โบนัสพิเศษ! สำหรับผู้เข้าอบรมที่มีผล Post-test ในโครงการสูงสุดเป็น 1 อันดับแรก
(โดยต้องได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน PMI ด้วย)
โครงการยังมอบทุนค่าสมัครสอบ PMP ฟรี จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละกว่า $550 

กลุ่มเป้าหมาย รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 25 ท่าน

 • สำเร็จระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา และควรมีประสบการณ์ในการทำงานหรือบริหารโครงการอย่างน้อย 3 ปี
 • เจ้าของกิจการ ผู้จัดการธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับกลางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
 • ผู้ที่สนใจสอบ Project Management Professional (PMP) และ/หรือ Certified Associate in Project Management (CAPM) รวมถึงผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารโครงการ

รูปแบบการอบรม

 • การอบรมประกอบไปด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • บรรยายโดยวิทยากรที่ได้รับ PMP Certificate และรับรองโดย Project Management Institute (PMI) ค่าธรรมเนียมการอบรม (รวม VAT แล้ว)
 • ราคารวมค่าหนังสือทั้งหมด 39,000 บาท หรือ ราคาไม่รับหนังสือเหลือ 32,000 บาท อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรม

 • หนังสือสรุปเนื้อหาวิชา (Study Note) 2 เล่ม และ หนังสือ “การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ในรูปแบบ PMP" ซึ่งเป็นตำราภาษาไทยในการเตรียมตัวสอบ PMP รวม 3 เล่ม มีมูลค่ารวมกว่า 6,500 บาท (ฟรี) และยังมีเอกสารประกอบการบรรยายอื่นๆ อีก
 • อาหารว่างและอาหารกลางวัน ประกาศนียบัตรรับรองจากนิด้าเพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบ (โดยต้องเข้าครบ 80%)
  ได้รับสิทธิเข้าอบรมซ้ำ!! หลังจากจบอบรมไปแล้วภายใน 1 ปี
 • หากส่งในนามนิติบุคคล สามารถนำค่าอบรมไปลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้สูงถึง 2 เท่า!!

NIDA PMP 3

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

PMP2