Contact Tel. 0-2727-3983-5 Fax. 0-2377-1232 , 02-379-3924

ID LINE: annnida2558

Recommend Print

โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ และการเตรียมความพร้อมการสอบ Project Management Professionals (PMP)” 2561

 • Created
  วันพฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2561
 • Created by
  Super User
 • Last modified
  วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561
 • Revised by
  Administrator
 • Voting
  (1 vote)
 • Favourites
  Add to favourites

 โครงการอบรมหลักสูตร“การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพและการเตรียมความพร้อมการสอบ
Project Management Professionals (PMP)”

 รุ่นที่ 3 (40 ชั่วโมง) (อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.)
อบรม 5, 12, 19 พฤษภาคม และ 2, 16 มิถุนายน 2561 (รวม 5 วัน) 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 25 ท่าน

 • สำเร็จระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา และควรมีประสบการณ์ในการทำงานหรือบริหารโครงการอย่างน้อย 3 ปี
 • เจ้าของกิจการ ผู้จัดการธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับกลางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
 • ผู้ที่สนใจสอบ Project Management Professionals (PMP) และ/หรือ Certified Associate in Project Management (CAPM) รวมถึงผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารโครงการ

รูปแบบการอบรม

 • การอบรมประกอบไปด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • บรรยายโดยวิทยากรที่ได้รับ PMP Certificate และรับรองโดย Project Management Institute (PMI)
  ค่าธรรมเนียมการอบรม (รวม VAT แล้ว)
 • ราคารวมค่าหนังสือทั้งหมด 39,000 บาท หรือ ราคาไม่รับหนังสือเหลือ 32,000 บาท
  อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรม

 • หนังสือสรุปเนื้อหาวิชา (Study Note) 2 เล่ม และหนังสือ “การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ในรูปแบบ PMP" ซึ่งเป็นตำราภาษาไทยในการเตรียมตัวสอบPMP รวม 3 เล่ม มีมูลค่ารวมกว่า 6,500 บาท และยังมีเอกสารประกอบการบรรยายอื่นๆ อีก
 • อาหารว่างและอาหารกลางวัน ประกาศนียบัตรรับรองจากนิด้าเพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบ (โดยต้องเข้าครบ 80%)
 • ได้รับสิทธิเข้าอบรมซ้ำ!! หลังจากจบอบรมไปแล้วภายใน 1 ปี
 • หากส่งในนามนิติบุคคล สามารถนำค่าอบรมไปลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้สูงถึง 2 เท่า!!

สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-727-3983-5, ID Line: annnida2558 หรือ http://mba.nida.ac.th/cbi

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

14 3 2561 20 24 08


 

 

Testimonial
หลักสูตร Project Management Professional (PMP)

 

 

Experience from PMP Course

จากที่ได้เรียนในคอร์สของอาจารย์ ได้ประโยชน์ดีมากครับ โดยเฉพาะช่วงทำ Test ท้าย Process ต่างๆและ Test 200 ข้อช่วงจบคอร์สครับ อ่านหนังสือทำให้เข้าใจได้ระดับนึงครับ แต่การที่มาเฉลยแล้ววิเคราะห์ Test ด้วยกันทุกข้อ ทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นเยอะและคุ้นเคยกับแนวข้อสอบครับ การทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีต้องไม่ใช่แค่รู้ว่างถูกเพราะอะไร แต่ต้องรู้ด้วยว่าตัวเลือกที่เหลือผิดเพราะอะไร

Tricks from my own practice

1. เราไม่มีทางจำเนื้อหาได้หมดครับเพราะมันเยอะมากจริงๆ แต่เราต้องเข้าใจและวิเคราะห์ว่าทำไมต้องใช้ Input & Tool ตัวนั้นๆ และทำไม Output ที่ออกมาถึงจำเป็นครับ จะทำให้การวิเคราะห์ข้อสอบง่ายขึ้น

2. อ่านหนังสือแล้วจด Short Note ออกมาครับ เพราะตอนทบทวนเราไม่มีเวลาอ่านใหม่ทั้งเล่มอีกครับ

3. แนะนำให้ทดลองทำ Free Test อย่างน้อย 3 ครั้ง แต่ทุกครั้งที่ทำเสร็จให้ศึกษาเฉลยให้ละเอียดแล้วอ่าน Short Note ที่ทำไว้อีก 1 รอบก่อนทำTest ครั้งต่อไป ทำวนไปเรื่อยๆจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหามาขึ้นครับ

4. ให้เขียน Note ลงไปในข้อที่เราทำผิดลงไปใน Free Test เลยครับ เพราะคืนก่อนสอบจะได้อ่านทวนเฉพาะที่เราทำผิดครับ 

คุณณรงค์สวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร

Project Management Professional (PMP) รุ่นที่ 2/2560 
และสอบผ่านได้รับใบรับรอง PMP (PMP Certification)

“Nida เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งผู้สอนมีประสบการณ์ และประวัติการทำงานโดยตรงกับหลักสูตรที่จัดอบรม และหลักสูตร PMP นี้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน จึงทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

   หลังจากที่จบการอบรมไปแล้ว ทำให้ผมสอบผ่านได้รับใบรับรอง PMP (PMP Certification) ภายในระยะเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้

ซึ่งหลักสูตร PMP ของ Nida เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองจาก PMI และดำเนินการสอนโดยผู้สอนที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์โดยตรงกับงาน Project Management ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร จนสามารถสอบผ่านได้รับใบรับรอง PMP (PMP Certification) จาก PMI” 

คุณกิตติพงษ์ จันทนาภรณ์

Cisco Systems (Thailand) Co.,Ltd.

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร
Project Management Professional (PMP) รุ่นที่ 1/2559
และสอบผ่านได้รับใบรับรอง PMP (PMP Certification)