Contact Tel. 0-2727-3983-5 Fax. 0-2377-1232 , 02-379-3924

ID LINE: annnida2558

Recommend Print

โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ และการเตรียมความพร้อมการสอบ Project Management Professionals (PMP)” 2561

  • Last modified
    วันจันทร์, 30 เมษายน 2561

pmp28

ดาวน์โหลดรายละเอียด

Testimonial
หลักสูตร Project Management Professional (PMP) 

 

Experience from PMP Course

จากที่ได้เรียนในคอร์สของอาจารย์ ได้ประโยชน์ดีมากครับ โดยเฉพาะช่วงทำ Test ท้าย Process ต่างๆและ Test 200 ข้อช่วงจบคอร์สครับ อ่านหนังสือทำให้เข้าใจได้ระดับนึงครับ แต่การที่มาเฉลยแล้ววิเคราะห์ Test ด้วยกันทุกข้อ ทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นเยอะและคุ้นเคยกับแนวข้อสอบครับ การทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีต้องไม่ใช่แค่รู้ว่างถูกเพราะอะไร แต่ต้องรู้ด้วยว่าตัวเลือกที่เหลือผิดเพราะอะไร

Tricks from my own practice

1. เราไม่มีทางจำเนื้อหาได้หมดครับเพราะมันเยอะมากจริงๆ แต่เราต้องเข้าใจและวิเคราะห์ว่าทำไมต้องใช้ Input & Tool ตัวนั้นๆ และทำไม Output ที่ออกมาถึงจำเป็นครับ จะทำให้การวิเคราะห์ข้อสอบง่ายขึ้น

2. อ่านหนังสือแล้วจด Short Note ออกมาครับ เพราะตอนทบทวนเราไม่มีเวลาอ่านใหม่ทั้งเล่มอีกครับ

3. แนะนำให้ทดลองทำ Free Test อย่างน้อย 3 ครั้ง แต่ทุกครั้งที่ทำเสร็จให้ศึกษาเฉลยให้ละเอียดแล้วอ่าน Short Note ที่ทำไว้อีก 1 รอบก่อนทำTest ครั้งต่อไป ทำวนไปเรื่อยๆจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหามาขึ้นครับ

4. ให้เขียน Note ลงไปในข้อที่เราทำผิดลงไปใน Free Test เลยครับ เพราะคืนก่อนสอบจะได้อ่านทวนเฉพาะที่เราทำผิดครับ 

คุณณรงค์สวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร

Project Management Professional (PMP) รุ่นที่ 2/2560 
และสอบผ่านได้รับใบรับรอง PMP (PMP Certification)

“Nida เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งผู้สอนมีประสบการณ์ และประวัติการทำงานโดยตรงกับหลักสูตรที่จัดอบรม และหลักสูตร PMP นี้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน จึงทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

   หลังจากที่จบการอบรมไปแล้ว ทำให้ผมสอบผ่านได้รับใบรับรอง PMP (PMP Certification) ภายในระยะเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้

ซึ่งหลักสูตร PMP ของ Nida เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองจาก PMI และดำเนินการสอนโดยผู้สอนที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์โดยตรงกับงาน Project Management ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร จนสามารถสอบผ่านได้รับใบรับรอง PMP (PMP Certification) จาก PMI” 

คุณกิตติพงษ์ จันทนาภรณ์

Cisco Systems (Thailand) Co.,Ltd.

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร
Project Management Professional (PMP) รุ่นที่ 1/2559
และสอบผ่านได้รับใบรับรอง PMP (PMP Certification)