Competitiveness Review Issue 3 วางจำหน่ายแล้ว
Written by Administrator   

Competitiveness Review Issue 3

         Competitiveness Review Issue 3 ออกวางจำหน่ายแล้ว ภายในเนื้อหายังอัดแน่นเหมือนเดิม รูปเล่มมีการพัฒนาให้ดูสวยงามขึ้น Theme หลักของเล่มนี้คือ 3G กับการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้ท่านมองเห็นโอกาสจากการที่ 3G จะเกิดขึ้นในบ้านเรา และมี Case Study ต่างๆมากมายในเล่ม อาทิเช่น Case ของ SCG บทความเจาะลึกตำรับ Michael E. Porter ในการวัดขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมของไทย

 

 

Competitiveness Review Issue 3 หาซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือซีเอ็ดทั่วประเทศ

 

NIDA CEC Partner

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Institute of Strategies and Analysis of Risk

ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย The Federal of Thai Industries

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand

Link

http://www.weapon.in.th

http://www.weapon.in.th/

click here to enter website

Bogtryk SEO SEO
Linkguide Konference SEO