Competitiveness Review Issue 3 วางจำหน่ายแล้ว
Written by Administrator   

Competitiveness Review Issue 3

         Competitiveness Review Issue 3 ออกวางจำหน่ายแล้ว ภายในเนื้อหายังอัดแน่นเหมือนเดิม รูปเล่มมีการพัฒนาให้ดูสวยงามขึ้น Theme หลักของเล่มนี้คือ 3G กับการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้ท่านมองเห็นโอกาสจากการที่ 3G จะเกิดขึ้นในบ้านเรา และมี Case Study ต่างๆมากมายในเล่ม อาทิเช่น Case ของ SCG บทความเจาะลึกตำรับ Michael E. Porter ในการวัดขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมของไทย

 

 

Competitiveness Review Issue 3 หาซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือซีเอ็ดทั่วประเทศ

 
Bogtryk SEO SEO
Linkguide Konference SEO