Competitiveness Review
Competitiveness Review

        แมกกาซีน รายไตรมาส (Quarterly) รวบรวมเนื้อหาเชิงวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ เจาะลึกทุกประเด็นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยความร่วมมือกันระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Business School) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย และ บริษัท BrandAge ผู้ชำนาญการด้านการบริหารจัดพิมพ์นิตยสารทางธุรกิจและการตลาดที่คลุกคลีในวงการสื่อมาเกือบ 10 ปี

        Competitiveness Review พัฒนาภายใต้เนื้อหาทางด้านวิชาการที่แข็งแกร่ง จากทีมคณาจารย์ที่เพียบพร้อมประสบการณ์ของ NIDA Business School เป็นเครื่องมือการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ เข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระทางวิชาการ   เข้าใจง่าย พร้อมกับนำเสนอด้วย Design สวยงาม ดึงดูดความสนใจให้แก่ผู้อ่าน ใช้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับนักธุรกิจ นักการเงิน นักการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนนักศึกษา ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจทางด้านการบริหาร ด้านธุรกิจ และนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรหรือธุรกิจให้ยั่งยืน

 

    จุดเด่นและความแตกต่างของนิตยสาร Competitiveness Review 

  • Reference คัดสรรเนื้อหาเฉพาะที่มีคุณค่าความโดดเด่น เป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้านการบริหารธุรกิจ (Innovation) และเป็นผลงานชิ้นสำคัญ (Masterpiece) ของคณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โดยเนื้อหาที่คัดสรรมาตีพิมพ์ จะมีทั้ง ความรู้ ในเชิงวิชาการ พร้อมทั้งกรณีศึกษา เพื่อฉายภาพนำเสนอให้ผู้อ่านเข้าถึงเหตุการณ์และเรื่องราว ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนCompetitiveness Review จึงเป็นนิตยสารเล่มเดียวที่มีเนื้อหา Innovation, Knowledge & Business ที่ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ และมีรูปแบบการนำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร
  • Integrated เนื้อหาภายในนิตยสารมีการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติจริง เป็นการนำเนื้อหาทฤษฎี วิชาการ ผสมผสานกับกรณีศึกษา (Case Study) ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น นำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้งคงคุณค่าทางวิชาการ ซึ่งยังไม่มีนิตยสารใดที่สามารถทำได้ในขณะนี้
  • Collectable สามารถเก็บสะสมเป็น Collection ในตู้หนังสือประจำบ้าน หรือในห้องสมุด เนื่องจากเนื้อหาและเรื่องราวที่อัดแน่นด้วยคุณค่าและสาระภายใต้ Concept และ Theme เดียวกันเมื่ออ่านแล้วจึงมีความต่อเนื่องไม่สะดุด
  • Competitiveness คัดสรรเนื้อหาที่ช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมีการเรียบเรียงปรับแต่งเนื้อหาให้มีความทันสมัย เข้าใจง่าย และนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้จริง
  • Long Life & Long Shelf Life เนื้อหาสาระในนิตยสารสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ตลอดเวลา เพราะเราไม่ได้คัดสรรเฉพาะเนื้อเรื่องที่อยู่ในกระแสมานำเสนอเท่านั้น แต่ยังมีทั้งส่วนของความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับศาสตร์ในเชิงบริหารธุรกิจระยะเวลาการวางแผงในร้านหนังสือนานกว่านิตยสารทั่วไป จึงถือเป็นความคุ้มค่าทั้งในด้านการเข้าถึง (Reach) และเพิ่มความถี่ (Frequency) ในการเห็นโฆษณา ทุกครั้งที่ผู้อ่านหยิบ Competitive Review By NIDA Business School ขึ้นมา

 

    Why we’re Difference?

  •  เนื้อหาที่ตีพิมพ์ใน Competitiveness Review By NIDA Business School ไม่ได้คัดสรรเฉพาะเนื้อเรื่องที่อยู่ในกระแสมานำเสนอเท่านั้น แต่ยังมีทั้งส่วนของความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับศาสตร์ในเชิงบริหารธุรกิจอีกด้วย ซึ่งจุดนี้ส่งผลให้นิตยสารเล่มนี้มีความแตกต่างจากนิตยสาร และวารสารเชิงวิชาการทั่วไปที่นำเสนอข่าว และบทความที่อยู่ในกระแสความสนใจช่วงนั้น ๆ (Current News/Issue) แต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณค่าของข่าวก็จะลดลงหรือหมดไป Competitiveness Review แม้เวลาผ่านไปคุณค่าของหนังสือก็ยังดำรงอยู่และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจเพื่อสู่ความสำเร็จขององค์กร 
  •  ผู้อ่าน Competitiveness Review By NIDA Business School นอกจากจะซื้อมาเพื่ออ่านทันทีแล้วยังสามารถเก็บไว้อ้างอิงหรือทบทวนความรู้ได้ดังนั้นฐานผู้อ่าน Competitiveness Review  จึงมีความชัดเจน โดยครอบคลุมตั้งแต่ กลุ่มนักธุรกิจ อาจารย์ นักศึกษา MBA และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจศึกษาต่อในสายบริหารธุรกิจ รวมถึงผู้สนใจที่รักในการแสวงหาความรู้เพื่อให้เท่าทันกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
  • รูปแบบการนำเสนอ การใช้กรอบวิเคราะห์แบบองค์รวมผสานกับนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovation) รวมทั้งการใช้ภาพประกอบ ภาพกราฟิกที่เข้าใจง่าย และมีสีสัน Competitiveness Review By NIDA Business School  จึงมีความโดดเด่นกว่านิตยสารหรือวารสารเชิงวิชาการที่มักเต็มไปด้วยตัวอักษรไม่ค่อยมีรูปภาพแต่ Competitiveness Review ได้นำจุดเด่นด้านการวาง Layout การมีภาพประกอบที่สวยงาม ทันสมัย และมีความสนใจมาบอกเล่าเรื่องราว เป็นการนำจุดเด่นของสื่อนิตยสารมาช่วยให้นิตยสารฉบับนี้ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

 

    ข้อมูลจำเพาะนิตยสารCompetitiveness Review Magazine

 

ขนาด                                    :   8 1/2 x 11

จำนวนหน้าที่ตีพิมพ์              :   200 หน้า

กระดาษ                                    หน้าปก กระดาษอาร์ต 210 แกรม (เคลือบ PVC Spot UV) เนื้อใน กระดาษอาร์ต  100 แกรม พิมพ์ 4 สี กระดาษกรีนรีด 75 แกรม พิมพ์ 2 สี

ระบบการพิมพ์                      :   พิมพ์ระบบ OFFSET 4 สี

ราคาจำหน่าย                         :   200  บาท

กำหนดวางตลาด                   :   ทุกไตรมาส         

จัดจำหน่ายทั่วประเทศ           :   บริษัท แบรนด์เอจ จำกัด

ผู้จัดทำ                                  :   NIDA Business School ร่วมกับ บริษัท แบรนด์เอจ จำกัด

 

 

 


Bogtryk SEO SEO
Linkguide Konference SEO