Competitiveness Review
Competitiveness Review

        แมกกาซีน รายไตรมาส (Quarterly) รวบรวมเนื้อหาเชิงวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ เจาะลึกทุกประเด็นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยความร่วมมือกันระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Business School) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย และ บริษัท BrandAge ผู้ชำนาญการด้านการบริหารจัดพิมพ์นิตยสารทางธุรกิจและการตลาดที่คลุกคลีในวงการสื่อมาเกือบ 10 ปี

        Competitiveness Review พัฒนาภายใต้เนื้อหาทางด้านวิชาการที่แข็งแกร่ง จากทีมคณาจารย์ที่เพียบพร้อมประสบการณ์ของ NIDA Business School เป็นเครื่องมือการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ เข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระทางวิชาการ   เข้าใจง่าย พร้อมกับนำเสนอด้วย Design สวยงาม ดึงดูดความสนใจให้แก่ผู้อ่าน ใช้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับนักธุรกิจ นักการเงิน นักการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนนักศึกษา ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจทางด้านการบริหาร ด้านธุรกิจ และนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรหรือธุรกิจให้ยั่งยืน

 

    จุดเด่นและความแตกต่างของนิตยสาร Competitiveness Review 

  • Reference คัดสรรเนื้อหาเฉพาะที่มีคุณค่าความโดดเด่น เป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้านการบริหารธุรกิจ (Innovation) และเป็นผลงานชิ้นสำคัญ (Masterpiece) ของคณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โดยเนื้อหาที่คัดสรรมาตีพิมพ์ จะมีทั้ง ความรู้ ในเชิงวิชาการ พร้อมทั้งกรณีศึกษา เพื่อฉายภาพนำเสนอให้ผู้อ่านเข้าถึงเหตุการณ์และเรื่องราว ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนCompetitiveness Review จึงเป็นนิตยสารเล่มเดียวที่มีเนื้อหา Innovation, Knowledge & Business ที่ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ และมีรูปแบบการนำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร
  • Integrated เนื้อหาภายในนิตยสารมีการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติจริง เป็นการนำเนื้อหาทฤษฎี วิชาการ ผสมผสานกับกรณีศึกษา (Case Study) ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น นำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้งคงคุณค่าทางวิชาการ ซึ่งยังไม่มีนิตยสารใดที่สามารถทำได้ในขณะนี้
  • Collectable สามารถเก็บสะสมเป็น Collection ในตู้หนังสือประจำบ้าน หรือในห้องสมุด เนื่องจากเนื้อหาและเรื่องราวที่อัดแน่นด้วยคุณค่าและสาระภายใต้ Concept และ Theme เดียวกันเมื่ออ่านแล้วจึงมีความต่อเนื่องไม่สะดุด
  • Competitiveness คัดสรรเนื้อหาที่ช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมีการเรียบเรียงปรับแต่งเนื้อหาให้มีความทันสมัย เข้าใจง่าย และนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้จริง
  • Long Life & Long Shelf Life เนื้อหาสาระในนิตยสารสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ตลอดเวลา เพราะเราไม่ได้คัดสรรเฉพาะเนื้อเรื่องที่อยู่ในกระแสมานำเสนอเท่านั้น แต่ยังมีทั้งส่วนของความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับศาสตร์ในเชิงบริหารธุรกิจระยะเวลาการวางแผงในร้านหนังสือนานกว่านิตยสารทั่วไป จึงถือเป็นความคุ้มค่าทั้งในด้านการเข้าถึง (Reach) และเพิ่มความถี่ (Frequency) ในการเห็นโฆษณา ทุกครั้งที่ผู้อ่านหยิบ Competitive Review By NIDA Business School ขึ้นมา

 

    Why we’re Difference?

  •  เนื้อหาที่ตีพิมพ์ใน Competitiveness Review By NIDA Business School ไม่ได้คัดสรรเฉพาะเนื้อเรื่องที่อยู่ในกระแสมานำเสนอเท่านั้น แต่ยังมีทั้งส่วนของความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับศาสตร์ในเชิงบริหารธุรกิจอีกด้วย ซึ่งจุดนี้ส่งผลให้นิตยสารเล่มนี้มีความแตกต่างจากนิตยสาร และวารสารเชิงวิชาการทั่วไปที่นำเสนอข่าว และบทความที่อยู่ในกระแสความสนใจช่วงนั้น ๆ (Current News/Issue) แต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณค่าของข่าวก็จะลดลงหรือหมดไป Competitiveness Review แม้เวลาผ่านไปคุณค่าของหนังสือก็ยังดำรงอยู่และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจเพื่อสู่ความสำเร็จขององค์กร 
  •  ผู้อ่าน Competitiveness Review By NIDA Business School นอกจากจะซื้อมาเพื่ออ่านทันทีแล้วยังสามารถเก็บไว้อ้างอิงหรือทบทวนความรู้ได้ดังนั้นฐานผู้อ่าน Competitiveness Review  จึงมีความชัดเจน โดยครอบคลุมตั้งแต่ กลุ่มนักธุรกิจ อาจารย์ นักศึกษา MBA และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจศึกษาต่อในสายบริหารธุรกิจ รวมถึงผู้สนใจที่รักในการแสวงหาความรู้เพื่อให้เท่าทันกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
  • รูปแบบการนำเสนอ การใช้กรอบวิเคราะห์แบบองค์รวมผสานกับนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovation) รวมทั้งการใช้ภาพประกอบ ภาพกราฟิกที่เข้าใจง่าย และมีสีสัน Competitiveness Review By NIDA Business School  จึงมีความโดดเด่นกว่านิตยสารหรือวารสารเชิงวิชาการที่มักเต็มไปด้วยตัวอักษรไม่ค่อยมีรูปภาพแต่ Competitiveness Review ได้นำจุดเด่นด้านการวาง Layout การมีภาพประกอบที่สวยงาม ทันสมัย และมีความสนใจมาบอกเล่าเรื่องราว เป็นการนำจุดเด่นของสื่อนิตยสารมาช่วยให้นิตยสารฉบับนี้ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

 

    ข้อมูลจำเพาะนิตยสารCompetitiveness Review Magazine

 

ขนาด                                    :   8 1/2 x 11

จำนวนหน้าที่ตีพิมพ์              :   200 หน้า

กระดาษ                                    หน้าปก กระดาษอาร์ต 210 แกรม (เคลือบ PVC Spot UV) เนื้อใน กระดาษอาร์ต  100 แกรม พิมพ์ 4 สี กระดาษกรีนรีด 75 แกรม พิมพ์ 2 สี

ระบบการพิมพ์                      :   พิมพ์ระบบ OFFSET 4 สี

ราคาจำหน่าย                         :   200  บาท

กำหนดวางตลาด                   :   ทุกไตรมาส         

จัดจำหน่ายทั่วประเทศ           :   บริษัท แบรนด์เอจ จำกัด

ผู้จัดทำ                                  :   NIDA Business School ร่วมกับ บริษัท แบรนด์เอจ จำกัด

 

 

 


NIDA CEC Partner

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Institute of Strategies and Analysis of Risk

ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย The Federal of Thai Industries

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand

Link

http://www.weapon.in.th

http://www.weapon.in.th/

click here to enter website

Bogtryk SEO SEO
Linkguide Konference SEO