logomba

ญาดา สุภามงคล

image007

"การเรียนรู้ที่นี่ไม่ใช่แค่เรียนทฤษฎี แต่เน้นให้ทำจริง เรียนรู้จากการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ" แอน (ญาดา สุภามงคล) EngMBA#26