Top

ภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ของคณาจารย์และมหาบัณฑิตจากคณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตทุกคนด้วยนะคะ

ภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ของคณาจารย์และมหาบัณฑิตจากคณะบริหารธุรกิจ 
ขอแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตทุกคนด้วยนะคะ