Top

NIDA Business School Startup Challenge 2021

NIDA Business School ร่วมกับ บริษัท S.P.S. Intertech
จัดประกวดการแข่งขันแผนธุรกิจ Startup
ภายใต้โครงการ “NIDA Business School Startup Challenge 2021”
โดยเป็นการแข่งขันสตาร์ทอัพ สำหรับนิสิต นักศึกษาปริญญาโท หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 3 ปี เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมภายในสถาบันการศึกษาระดับสูง กระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมโยง นวัตกรรม การวิจัย การสร้างสังคมและเครือข่ายที่เข้มแข็ง และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทีมงานที่มีศักยภาพสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจ หรือลงทุนสร้างธุรกิจใหม่ได้แบบยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาช่วยกันผลักดันไอเดียใหม่ๆ ให้กลายเป็นธุรกิจที่แท้จริง
สำหรับผู้สนใจสมัครโครงการนี้ สามารถลงทะเบียนสมัครแข่งขันเพื่อชิงชนะเลิศถ้วยรางวัล พร้อมทั้งเงินรางวัลรวม 100,000 บาท และโอกาสได้ร่วมทำงานกับบริษัท
พร้อมส่งรายชื่อทีม ทีมละ 3-5 คน
ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้
➖ ระยะเวลากิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564 – พฤษภาคม 2564
➖ คุณสมบัติของผู้สมัครและสมาชิกในทีม
• เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท
หรือ มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 3 ปี
• สามารถรวมทีมได้ตั้งแต่ 3-5 คน
APPLY NOW !!!