logomba

ปริศนา อมรธนกิจกุล

image006

"ไม่ใช่แค่การเรียนในห้อง แต่นิด้าคือการเปิดหูเปิดตาด้านธุรกิจจริงๆ" นุ่น (ปริศนา อมรธนกิจกุล) EngMBA#26