logomba

Bg-Cymba

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2558

1-1

ymba contact1
4
5

 

icondownload2
Apply