logomba

Bg-Cymba

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (YMBA) คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559

1-1

ymba contact1
4
5

 

icondownload2
Apply