Top

(Flexible MBA) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจภาคพิเศษ (Flexible MBA) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564