Top

(YMBA) ขอยกเลิกการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (YMBA) คณะบริหารธุรกิจ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา) ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีการศึกษา 2564