Top

สัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2561

บรรยากาศงานสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2561 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 Flex MBA รุ่น 34-35 YMBA รุ่น 45-46 RAMA รุ่น 81-82 Eng MBA รุ่น 32-33 PRO MBA รุ่น 5-6