Top

AMBA

Accelerated MBA

x

Accelerated MBA

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก (AACSB)
  • การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  • ระยะเวลาเรียน 1 ปี 6 เดือน เรียนจันทร์ – ศุกร์
  • นักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรีเทอมสุดท้าย หรือไม่มีประสบการณ์สามารถสมัครได้
ภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ

 หลักสูตร Accelerated MBA (AMBA) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโท บริหารธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการบริหารทุกด้าน มีเป้าหมายเพื่อผลิตนักบริหารมืออาชีพยุคใหม่สู่สากล โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากคณาจารย์ชั้นนำระดับประเทศ ดีกรีปริญญาเอกมากที่สุดในไทย

แนะนำโครงการ

แนะนำโครงการโดย
นักศึกษาปัจจุบัน
Accelerated MBA (หลักสูตรนานาชาติ) 

เสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The study of microeconomic and macroeconomic theories for the purposes of applying the theories for decision making and business planning. Analyzing economic cases from Thailand and other countries by studying the relationships of leading economic indicators.

The study of statistical theory and quantitative analysis for use in business decision- making: topics include the measurement of numerical data, frequency distribution probability, sampling distributions, confidence intervals, hypothesis testing, ANOVA, correlation, simple and multiple regression models, time series analysis, linear programming, decision analysis, and selective topics in quantitative business analysis.

Of all resources existing, human resource has been recognised as the critical success factor that is hard to obtain and maintain. Amidst the current speed of change and challenges, people skills are therefore increasingly and significantly needed. The main purpose of this subject has been put forth to explore renowned principles --integrating behavioral sciences, psychology, sociology, economics, and management. Learners will be exposed to selected good practices in Thailand and overseas regarding the core management of people behaviour in an organization and the essential HRM processes from the managerial perspective. Overall, the course aims at achieving the building of human capital that can maintain an effective work and life balance and sustaining productivity and profitability for the organization.

Marketing philosophy and concepts, marketing plans, marketing strategy for business growth. Market opportunity analysis, evaluation of market attractiveness. Determination of marketing programs and effective marketing control.

Concepts and issues of utilizing accounting information for effective business management decision making. Product costing and its role in strategic decision making. Cost-volume-profit analysis. Planning and control, budgeting, responsibility accounting, balanced scorecard, performance measurement and evaluation. Roles of relevant information for making effective non-routine managerial decisions.

Concepts and issues of utilizing accounting information for effective business management. Analysis of the role of accounting in product costing, costing for quality, budgeting and profit planning, reporting, monitoring, performance evaluation and control of human behavior. Roles of relevant information for making effective non-routine managerial decisions.

The course is an introduction to concepts, techniques and tools for analysis of organization’s operational capabilities, which can be applied in both manufacturing and service organizations. The course provides a holistic view of the operations processes in order to improve productivity, quality and customer value.

The course covers types of securities, sources and types of information used in investment analysis, methods and principles of investment decisions, and basic principles and methods of securities and portfolio management for personal and institutional investment.

A capstone course that integrates all functional areas of business administration with practical application to realistic business problems, strategic management processes from corporate and departmental levels, and strategic implementation including corporate design, control systems, and resource allocation. Prerequisites: AB.6100, AB.6200, AB.6300, AB.6400, AB.6500

Since big data promises to turn business data into actionable information, this course will cover a comprehensive analysis of various data mining tools and techniques in the context of most common business application such as sales, marketing, and customer relationship management. These data mining techniques include data manipulation, data exploration, pattern recognition, Neural Networks, Decision Trees, Cluster analysis, Sequence analysis, Association Models, Two-stage modeling, and predictive modeling etc. The focus of this course is hands-on learning of how to use non-statistical (algorithm-based) techniques to solve business problems.

Special and contemporary topics in business determined and announced by the School before the begging of each semester. Prerequisite: At the instructor’s discretion

This course focuses on management disciplines that can help local companies to become global enterprise. specifically, this course provides the basis and advance concepts on leading change, innovation, and leadership. The purpose is to develop young business leaders to be knowledgeable about sustainable growth that emphasize a contemporary approach using competitiveness as a basis.

Special and contemporary topics in business determined and announced by the School before the begging of each semester. Prerequisite: At the instructor’s discretion

An independent study, advanced-level investigation analyzing symptoms, problems, and causes, and includes a business audit and a business plan integrating various functions in business. Prerequisite: AB.6100, AB.6200, AB.6300, AB.6400, AB.6500 (for students in plan B)

กำหนดการรับสมัคร ภาคเรียนที่ 1/2565
1. ระยะเวลารับสมัคร ดาวน์โหลด AMBA Program #10
    สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ บัดนี้  –  2 มิ.ย. 2565
2. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์

9 มิ.ย. 2565

3. วันสอบสัมภาษณ์ 14 - 15 มิ.ย. 2565
4. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 24 มิ.ย. 2565
5. รับเอกสารลงทะเบียน 27 - 30 มิ.ย. 2565
6 ลงทะเบียนนักศึกษา 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2565
7. วันเปิดภาคเรียน  8 ส.ค. 2565
8. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ประมาณ) 229,000 บาท

รายละเอียด

ประกาศรับสมัคร

 

 

 
ที่อยู่ : ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร เลขที่ 118 
ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : 
คุณสุโศภิษฐ์ : 02 - 727 - 3938
 
โทร : 02 - 727 - 3931 - 49 
แฟกซ์ : 02 - 374 - 3282, 02 - 375 - 3924
 
อีเมล : susopit.p@gmail.com
 
เว็บไซต์ : Accelerated MBA
 
 
Facebook : AmbaNida

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด