Top

Ph.D.

Ph.D. in Business Administration

x

Ph.D. in Business Administration

 • ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการวิจัยและการสอน
 • เน้นความสำคัญและความสนใจของแต่ละบุคคล
 • หลักสูตรเต็มเวลา (วันธรรมดา)
 • การสอนภาคภาษาอังกฤษ
ภาพรวมหลักสูตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันด้านธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักในเรื่องของการวิจัยคุณภาพสูงและการฝึกอบรมทางวิชาการที่มีชื่อเสียง พันธกิจของหลักสูตรปริญญาเอก ของเราคือ การสร้างนักวิชาการที่ดีเลิศ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้โอกาสกับนักศึกษาปริญญาเอก ของเราในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณาจารย์ระดับสูงเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพทางวิชาการในสาขาวิชาเฉพาะที่ได้เลือกเอาไว้ของพวกเขา หลักสูตรปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจของเรามีวิชาเอกเฉพาะทางดังต่อไปนี้: การบัญชี(Accounting), การเงิน(Finance), การจัดการ(Management), ระบบการจัดการข้อมูล(Management Information Systems (MIS)), การตลาด(Marketing), และการจัดการการดำเนินงาน(Operations Management)

 

 

 

 

ข่าว
 • โครงการเปิดรับปริญญาเอกสาขาธุรกิจ NIDA Business School จะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561 (วันเสาร์) คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ความสำเร็จของนักศึกษาปริญญาเอก

งานนำเสนอที่การประชุม

 • Chomsorn Tangdenchai ได้เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Money for Nothing?: The Effect of Bribery on Knowledge Acquisition” ในที่ประชุม Strategic Management Society Association (Paris, France) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
 • Kessara Kanchanapoom ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “A LRFMM-Based Clustering Model in the Healthcare: A Case Study of Customer Segmentation in Complementary and Alternative Medicine” ในงานประชุมนานาชาติสถาบันการตัดสินใจในเอเชีย - แปซิฟิกในกรุงเทพฯในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
 • Chomsorn Tangdenchai ได้นำเสนองานวิจัยของเธอว่า “Does Bribery Pay?: How Bribery Impacts Firm Learning Across Cultures” ที่งAcademy of International Business (AIB) ในมินนีอาโพลิสรัฐมินเนโซตาสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
 • Tran Nhu Quan นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "สุพีเรียของการควบรวมกิจการในยุทธศาสตร์การจับคู่การค้า - การศึกษาเชิงประจักษ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ที่งาน "Vietnam Symposium in Banking and Finance (VSBF) ณ เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

Awards

 • Moncharat Jittrattanaphong ได้รับSAS® Certified Predictive Modeler ในฤดูใบไม้ร่วง 2017 นักเรียนที่ผ่านการสอบนี้มีความเข้าใจและความชำนาญในการทำงานของโมเดลเชิงคาดการณ์ที่มีอยู่ใน SAS Enterprise Miner พร้อมกับความสามารถในการจัดทำข้อมูลสร้างโมเดลคาดการณ์ประเมินโมเดลสร้างชุดข้อมูลใหม่ และดำเนินการ
 • Suthathip Panichpathom ได้รับรางวัลดังกล่าวในการแข่งขัน TUN Data Challenge ประจำปี 2016 ที่งาน Teradata Partners Conference ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน 2016 ที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจีย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เรามีในด้านบริหารธุรกิจ:

PhD specialization in accounting focuses on understanding the role of information and measurement systems in effective resource allocation within the firm and among firms. Areas of research include determinants of auditor performance and quality, financial disclosure strategies of firms, effects on IFRS adoption, financial reporting quality, corporate governance and fraud, etc.

PhD specialization in finance focuses on: 1) understanding the dynamics of financial markets arising from the interactions among investors, firms, and financial intermediaries; and 2) debating on issues that allows each market participant to make effective financial decisions and policy recommendations. Areas of research include asset pricing, portfolio choice, market microstructure, behavioral and empirical finance, risk management, real estate investments, etc.

PhD specialization in management focuses on understanding how firms create and sustain competitive advantage. Management is an interdisciplinary field that draws upon theories and frameworks from economics, sociology and psychology. Areas of research include institutional change, technological change and innovation, competitive strategy, corporate strategy, cooperative strategy, global strategy, behavioral strategy, corporate governance, top management team, business ethics, real options, etc.

PhD specialization in MIS focuses on the enhancement of knowledge that relates to the management of IT-based resources and services as well as IT-based business models. Areas of research include consumer usage of social media and e-commerce, big data analytics, eLearning technology, innovation management of ICT, mobile marketing, IT strategy, etc.

PhD specialization in OM focuses on improving the efficiency, quality, and innovation of enterprises to create unsurpassable competitive advantages through better understandings of operational strategies, product/service development and innovation, quantitative modeling, and rigorous data analytics. Areas of research include supply chain and inventory management, decision making under uncertainty, pricing and revenue optimization, quality management, process improvement, competitiveness, etc.

PhD specialization in marketing focuses on understanding the needs of customers, and ideas for developing and launching new products and services. Marketing is an interdisciplinary field that draws upon economic, behavioral, psychological and administrative theory. Areas of research include marketing communication, social media marketing, consumer preferences and behavior, new product introductions, electronic word of mouth, etc.

Description

Date

4.1 รับใบสมัครด้วยตนเองจากกองบริการการศึกษา ขั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์หรือบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร นิด้า ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ nidabusinessschool.com

ตอนนี้ – 16 มิ.ย. 61

4.2 ส่งใบสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา ขั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์หรือบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร นิด้า ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ตอนนี้ – 16 มิ.ย. 61

4.3 สมัครทางไปรษณีย์

ตอนนี้ – 2 มิ.ย. 61

4.4 รายชื่อผู้สมัครที่เข้าเกณฑ์เพื่อทดสอบการเขียน (ความถนัดทางธุรกิจ) จะติดประกาศไว้ที่กองบริการการศึกษา ขั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์หรือบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร รายชื่อจะประกาศไว้ที่ NIDA MBA เว็บไซต์ nidabusinessschool.com

21 มิ.ย. 61

4.5 ทดสอบการเขียน (ความถนัดทางธุรกิจ)

25 มิ.ย. 61

4.6 รายชื่อผู้สมัครที่เข้าเกณฑ์เพื่อสัมภาษณ์จะติดประกาศไว้ที่กองบริการการศึกษา ขั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์หรือบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร รายชื่อจะประกาศไว้ที่ NIDA MBA

เว็บไซต์ nidabusinessschool.com

4 มิ.ย. 61

4.7 สัมภาษณ์

16 ก.ค. 61

4.8 ผลการคัดเลือกจะติดประกาศไว้ที่กองบริการการศึกษา ขั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์หรือบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร รายชื่อจะประกาศไว้ที่ NIDA MBA

เว็บไซต์ nidabusinessschool.com

31 ก.ค. 61

4.9 ลงทะเบียน

31 ก.ค. 61 – 4 ส.ค. 61

4.10 เริ่มเรียน

12 ส.ค. 61

4.11 ชำระค่าเล่าเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1 (ประมาณ)

220,000 บาท

 
ที่อยู่ : ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ :
คุณอินทิรา : 02 - 727 - 3937
 
โทร : 0 - 2727 - 3931 - 49
แฟกซ์ : 0 - 2374 - 3282, 0 - 2375 - 3924
 
อีเมล : ijedsadapitak@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด