Top

Ph.D.

Ph.D. in Business Administration

x

Ph.D. in Business Administration

 • ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการวิจัยและการสอน
 • เน้นความสำคัญและความสนใจของแต่ละบุคคล
 • หลักสูตรเต็มเวลา (วันธรรมดา)
 • การสอนภาคภาษาอังกฤษ
ภาพรวมหลักสูตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันด้านธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักในเรื่องของการวิจัยคุณภาพสูงและการฝึกอบรมทางวิชาการที่มีชื่อเสียง พันธกิจของหลักสูตรปริญญาเอก ของเราคือ การสร้างนักวิชาการที่ดีเลิศ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้โอกาสกับนักศึกษาปริญญาเอก ของเราในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณาจารย์ระดับสูงเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพทางวิชาการในสาขาวิชาเฉพาะที่ได้เลือกเอาไว้ของพวกเขา หลักสูตรปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจของเรามีวิชาเอกเฉพาะทางดังต่อไปนี้: การบัญชี(Accounting), การเงิน(Finance), การจัดการ(Management), ระบบการจัดการข้อมูล(Management Information Systems (MIS)), การตลาด(Marketing), และการจัดการการดำเนินงาน(Operations Management)

 

 

 

 

ข่าว

 

 • New! The PhD Program will be hosting a research seminar by Dr. Adamantios Diamantopoulos (University of Vienna) on the topic of ‘Does Consumer Xenocentrism Have A “Dark Side”?: Its Impact on Compulsive Buying and Brand Addiction’ on 5 October 2022. For more information, please click HERE . Click here for more information.
 • New! NIDA Business School will be hosting a 3-day Workshop on Structural Equation Modelling (SEM) by Dr. Diamantopoulos, one of the world’s top scholar in marketing!  The workshop will be held in October 2022.  Apply now to get the early bird rate.  Limited seats available!  Click here for more information.
 • New! NIDA Business School invites faculty, researchers, doctoral students, or those who are interested in pursuing a PhD to attend our Doctoral/Faculty Consortium and Paper Development Workshop at NIDA Business School on 22 July 2022 (Friday).  Limited seats available.   Click here for more information.
 • Chomsorn Tangdenchai presented her research, “Resilient Strategy for an Open World? Bribery Practices and Employee Morale” at the Strategic Management Society Conference on 19 September 2002 in London, UK.
 • Kantatouj Amaranonta presented his research, “How Do FDI Restrictions Matter under Host Country’s Unsettling Environments?” at the Strategic Management Society Conference on 19 September 2002 in London, UK.
 • Chomsorn Tangdenchai presented her research, “More Money, More Happiness?: Bribery Practices and Employee Morale in Emerging Markets” at the Academy of International Business Conference in July 2022 at Miami, Florida (US).
 • Kantatouj Amaranonta presented his research “How Do Host Country’s Unsettling Environments Matter? The Study of Firms’ Sequential Foreign Market Entry Decisions under Host Country’s Unsettling Environments”  at the Academy of International Business Conference in July 2022 at Miami, Florida (US).
 • Praphasiri Dolbundalchok presented her research, “Exploring Unseen Benefits of Corporate Social Responsibility: Reverse Knowledge Transfer” at the Academy of International Business Conference in July 2022 at Miami, Florida (US).
 • Pollawat Chumnangoon (Final year PhD student)’s joint research with his advisor, Dr. Anukal Chiralaksanakul, "How closeness matters: The role of geographical proximity in social capital development and knowledge sharing in SMEs“ has been accepted for publication in Competitiveness Review. Congratulations, Pollawat (and Dr. Anukal)!
 • Pavarit Issarathipya’s research, “Competing and Sharing: Optimal Pricing and Capacity Sharing in a Competitive Market” has been accepted for presentation at the INFORMS Annual Meeting in October 2021 at Anaheim, California (US).
 • Muhammad Azhar Khalil (third year PhD student) research’s “Passive but Defiant: The Role of Innovative Capabilities in Knowledge Management and Corporate Entrepreneurship” has been accepted for publication in Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies. Congratulations, Muhammad!
 • PhD course open to non-PhD students. Interested in pursuing a PhD, but not so sure yet? Try taking a few of our courses and decided later.  If interested, contact our PhD Office for more information.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เรามีในด้านบริหารธุรกิจ:

PhD specialization in accounting focuses on understanding the role of information and measurement systems in effective resource allocation within the firm and among firms. Areas of research include determinants of auditor performance and quality, financial disclosure strategies of firms, effects on IFRS adoption, financial reporting quality, corporate governance and fraud, etc.

PhD specialization in finance focuses on: 1) understanding the dynamics of financial markets arising from the interactions among investors, firms, and financial intermediaries; and 2) debating on issues that allows each market participant to make effective financial decisions and policy recommendations. Areas of research include asset pricing, portfolio choice, market microstructure, behavioral and empirical finance, risk management, real estate investments, etc.

PhD specialization in management focuses on understanding how firms create and sustain competitive advantage. Management is an interdisciplinary field that draws upon theories and frameworks from economics, sociology and psychology. Areas of research include institutional change, technological change and innovation, competitive strategy, corporate strategy, cooperative strategy, global strategy, behavioral strategy, corporate governance, top management team, business ethics, real options, etc.

PhD specialization in MIS focuses on the enhancement of knowledge that relates to the management of IT-based resources and services as well as IT-based business models. Areas of research include consumer usage of social media and e-commerce, big data analytics, eLearning technology, innovation management of ICT, mobile marketing, IT strategy, etc.

PhD specialization in OM focuses on improving the efficiency, quality, and innovation of enterprises to create unsurpassable competitive advantages through better understandings of operational strategies, product/service development and innovation, quantitative modeling, and rigorous data analytics. Areas of research include supply chain and inventory management, decision making under uncertainty, pricing and revenue optimization, quality management, process improvement, competitiveness, etc.

PhD specialization in marketing focuses on understanding the needs of customers, and ideas for developing and launching new products and services. Marketing is an interdisciplinary field that draws upon economic, behavioral, psychological and administrative theory. Areas of research include marketing communication, social media marketing, consumer preferences and behavior, new product introductions, electronic word of mouth, etc.

Application for Admission to Ph.D. Program Click here
Application for Admission to Ph.D. Program - Application for Full scholarship Click here

 

Description

Date

4.1   Application form available at NIDA Business School or can be downloaded at http://mba.nida.ac.th

Now – April 11, 2022

4.2 Online Application at http://entrance.nida.ac.th

Now – April 11, 2022

4.3 List of applicants who are eligible to take the written examination (Business Aptitude Test*) will be announced at http://mba.nida.ac.th

April 18, 2022

4.4 Written examination (Business Aptitude Test) 

** via online **

May 1, 2022

4.5 List of applicants who are eligible to take the interview will be announced at http://mba.nida.ac.th                              

May 9, 2022

4.6 Interview Exam

May 23 - 27,  2022

4.7 Application results will be announced at http://mba.nida.ac.th

June 17, 2022

4.8 Registration period

July 4 - 6, 2022

4.9 Classes begin

August 8, 2022

      *The Business Aptitude Test is waived for those who have a GMAT score of 550 or above.

 
ที่อยู่ : ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ :
คุณอินทิรา : 02 - 727 - 3937
 
โทร : 0 - 2727 - 3931 - 49
แฟกซ์ : 0 - 2374 - 3282, 0 - 2375 - 3924
 
อีเมล : ijedsadapitak@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด