Top

Ph.D.

Ph.D. in Business Administration

x

Ph.D. in Business Administration

 • ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการวิจัยและการสอน
 • เน้นความสำคัญและความสนใจของแต่ละบุคคล
 • หลักสูตรเต็มเวลา (วันธรรมดา)
 • การสอนภาคภาษาอังกฤษ
ภาพรวมหลักสูตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันด้านธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักในเรื่องของการวิจัยคุณภาพสูงและการฝึกอบรมทางวิชาการที่มีชื่อเสียง พันธกิจของหลักสูตรปริญญาเอก ของเราคือ การสร้างนักวิชาการที่ดีเลิศ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้โอกาสกับนักศึกษาปริญญาเอก ของเราในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณาจารย์ระดับสูงเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพทางวิชาการในสาขาวิชาเฉพาะที่ได้เลือกเอาไว้ของพวกเขา หลักสูตรปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจของเรามีวิชาเอกเฉพาะทางดังต่อไปนี้: การบัญชี(Accounting), การเงิน(Finance), การจัดการ(Management), ระบบการจัดการข้อมูล(Management Information Systems (MIS)), การตลาด(Marketing), และการจัดการการดำเนินงาน(Operations Management)

 

 

 

 

ข่าว
 • New! The PhD Program is now accepting applications for Academic Year 2021 (semester begins August 2021).  For more information, please click here. For those interested in applying, we highly encourage you to contact our PhD Office in advanced.
 • New! Scholarships available for outstanding applicants to the PhD Program. Scholarships are limited. For more information, please contact our PhD Office.
 • New! New PhD course ‘Neuroscience in Management’ to be offered starting Academic Year 2021.
 • New! PhD course open to non-PhD students. Interested in pursuing a PhD, but not so sure yet? Try taking a few of our courses and decided later.  If interested, contact our PhD Office for more information.
 • Muhammad Azhar Khalil (third year PhD student) research’s “Passive but Defiant: The Role of Innovative Capabilities in Knowledge Management and Corporate Entrepreneurship” has been accepted for publication in Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies. Congratulations, Muhammad!
 • Tanikan Pipitwanichakarn (Final year PhD student)’s joint research with her advisor, Dr. Nittaya Wongtada, “The role online review on mobile commerce adoption: An inclusive growth context” has been accepted for publication in Journal of Asia Business Studies. Congratulations, Tanikan (and Dr. Nittaya)!
 • Chomsorn Tangdenchai’s research, “Friend or Foe?: Bribery Practices and Relational Embeddedness in Emerging Countries” has been accepted for presentation at the Academy of International Business Conference (AIB) in July 2020.  

 • The Structural Equation Modeling (SEM) Workshop by Dr. Diamantopoulos has been postponed to November 2020.  The exact date will be announced soon.

 • NIDA Business School will be conducting a 3-day interactive Structural Equation Modeling Workshop on 13-14-15 July 2020.  For more details, please click here.  To register for the workshop, please click here.
 • NIDA Business School hosted a Paper Development Workshop by the Emerging Markets Society on 10 January 2020 (Friday).  Editors of top tier journals were present to provide one-on-one feedback to scholars and doctoral students on their research projects. See photos of the event here.
 • KittiphodCharoontham (PhD graduate) and Kessara Kanchanapoom (Final year PhD student)’s joint research, “Credit derivatives design to facilitate loan purchase agreements in the secondary loan market in Thailand” has been accepted for publication in Journal of Asia Business Studies. Congratulations, Kittiphod and Kessara!
 • Kessara Kanchanapoom (Final year PhD student)’s joint research with her advisor, Dr. Jongsawas Chongwatpol, “Applications of business intelligence and marketing analytics in the complementary and alternative medicine industry” has been accepted for publication in Journal of Information Technology Teaching Cases. Congratulations, Kessara (and Dr. Jongsawas)!
 • Tanikan Pipitwanichakarn (Final year PhD student)’s joint research with her advisor, Dr. Nittaya Wongtada, “Leveraging the technology acceptance model for mobile commerce adoption under distinct stages of adoption: A case of micro businesses” has been accepted for publication in Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. Congratulations, Tanikan (and Dr. Nittaya)!
 • Tanikan Pipitwanichakarn (Final year PhD student)’s joint research with her advisor, Dr. Nittaya Wongtada, “Mobile commerce adoption among the bottom of the pyramid: a case of street vendors in Thailand” has been accepted for publication in Journal of Science and Technology Policy Management. Congratulations, Tanikan (and Dr. Nittaya)!
 • Pollawat Chumnangoon presented his research, “Knowledge Sharing within Geographic Clusters: The Role of Social Capital Dimensions among SMEs” at the Strategic Management Society Meeting (Minneapolis, US) in September 2019.
 • Chomsorn Tangdenchai presented her research, “Hidden from the Spotlight: Bribery Practices and Its Impact on Interfirm Risk” at the Strategic Management Society Meeting (Minneapolis, US) in September 2019.
 •  Kessara Kanchanapoom presented her research, “Leveraging Business Analytics to Support Marketing Decisions in the Healthcare Industry” at the 2019 Summer AMA Conference (Chicago, IL) in August 2019.
 • Kantatouj Amaranonta presented his research, “Foreign Market Entry Patterns in Unsettling Environments: The Role of TMT Dimensions” at the Academy of International Business Conference (AIB) in Copenhagen, Denmark in June 2019.

 • Chomsorn Tangdenchai presented her research, “Corruption and Formal Contracting with Government Sponsored Financial Institutions in Volatile Environments: The Role of Political Tie Intensity” at the Academy of International Business Conference (AIB) in Copenhagen, Denmark in June 2019.

 • Phimai Nuansi presented her research, “Dealing with Service Failure Smarter: The Critical Role of Customer Voice Management in Service Recovery Process” at the Collaborative European Research Conference (CERC) in Darmstadt, Germany in March 2019.

 • Tran Nhu Quan presented his research, “Revisiting the Empirical Linkages between Stock Returns and Trading Volume: Evidence from Thai Stock Exchange” at the Econometrics and Statistical Methods – Application in Economics in Finance Conference (ESM-AEF) in Ho Chi Minh City, Vietnam in January 2019.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เรามีในด้านบริหารธุรกิจ:

PhD specialization in accounting focuses on understanding the role of information and measurement systems in effective resource allocation within the firm and among firms. Areas of research include determinants of auditor performance and quality, financial disclosure strategies of firms, effects on IFRS adoption, financial reporting quality, corporate governance and fraud, etc.

PhD specialization in finance focuses on: 1) understanding the dynamics of financial markets arising from the interactions among investors, firms, and financial intermediaries; and 2) debating on issues that allows each market participant to make effective financial decisions and policy recommendations. Areas of research include asset pricing, portfolio choice, market microstructure, behavioral and empirical finance, risk management, real estate investments, etc.

PhD specialization in management focuses on understanding how firms create and sustain competitive advantage. Management is an interdisciplinary field that draws upon theories and frameworks from economics, sociology and psychology. Areas of research include institutional change, technological change and innovation, competitive strategy, corporate strategy, cooperative strategy, global strategy, behavioral strategy, corporate governance, top management team, business ethics, real options, etc.

PhD specialization in MIS focuses on the enhancement of knowledge that relates to the management of IT-based resources and services as well as IT-based business models. Areas of research include consumer usage of social media and e-commerce, big data analytics, eLearning technology, innovation management of ICT, mobile marketing, IT strategy, etc.

PhD specialization in OM focuses on improving the efficiency, quality, and innovation of enterprises to create unsurpassable competitive advantages through better understandings of operational strategies, product/service development and innovation, quantitative modeling, and rigorous data analytics. Areas of research include supply chain and inventory management, decision making under uncertainty, pricing and revenue optimization, quality management, process improvement, competitiveness, etc.

PhD specialization in marketing focuses on understanding the needs of customers, and ideas for developing and launching new products and services. Marketing is an interdisciplinary field that draws upon economic, behavioral, psychological and administrative theory. Areas of research include marketing communication, social media marketing, consumer preferences and behavior, new product introductions, electronic word of mouth, etc.

Application for Admission to Ph.D. Program Click here
Application for Admission to Ph.D. Program - Application for Full scholarship Click here

Description

Date

4.1  Application form available at NIDA Educational Service Division, NIDA Business School, or download application form at www.nidabusinessschool.com

Now – May 28, 2021

4.2 Online Application at http://entrance.nida.ac.th

Now – May 21, 2021

4.3 Submit application form to NIDA Educational Service Division or NIDA Business School.

Now – May 28, 2021

4.4  List of applicants who are eligible to take the written examination (Business Aptitude Test) will be announced at NIDA Educational Service Division and NIDA Business School. The announcement will also be posted at www.nidabusinessschool.com

June 2, 2021

4.5 Written examination (Business Aptitude Test)

June 6, 2021

4.6 List of applicants who are eligible to take the interview will be announced at NIDA Educational Service Division, and NIDA Business School. The announcement will also be posted at www.nidabusinessschool.com 

June 9, 2021

4.7 Interview

June 14-18, 2021

4.8 Application results will be will be announced at NIDA Educational Service Division and NIDA Business School. The announcement will also be posted at www.nidabusinessschool.com 

June 29, 2021

4.9 Registration period

July 5-8, 2021

4.10 Classes begin

August 7, 2021

 
ที่อยู่ : ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ :
คุณอินทิรา : 02 - 727 - 3937
 
โทร : 0 - 2727 - 3931 - 49
แฟกซ์ : 0 - 2374 - 3282, 0 - 2375 - 3924
 
อีเมล : ijedsadapitak@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด